HANDYdata IPsmart

HANDYdata IPsmart
Utgången produkt som såldes fram till 2006.

IPsmart - utgången produkt 

HANDYdata IPsmart såldes fram till 2006. Nedladdningarna på den här sidan är när detta skrivs 8 år gamla, och används helt på egen risk. Installation kan innebära säkerhetsrisker och andra problem med datorn. Vänligen notera att ingen support lämnas.

Vi rekommenderar att man bockar av alternativet att mjukvaran ska ansluta automatiskt till Internet. Detta görs under Verktyg >Alternativ i IP Phone Center. Ikonerna i programmet kommer då att visa att programmet är offline (inga gröna ikoner), vilket är helt normalt då man ska använda IPsmart som ett Skype-tillbehör.

Ipsmart mjukvara version 8.30_1 för Windows (Windows xp och tidigare)
TJinit 8.56 - wrapper för att köra IPsmart som ljudenhet till Windows (Windows xp och tidigare)

OM HANDYDATA

Vi har mer än 25 års erfarenhet av import och utveckling av elektronik och tillbehör inom telekom. Med ett stort kontaktnät, framför allt i fjärran östern, tar vi hem intressanta och funktionella produkter för både konsument- och B2B-kunder.

Historia

HANDYdata började med näthandel redan 2004. Många kommer kanske ihåg produkterna IPsmart och IPconnect, USB-enheter som expanderade användningsområdet för iptelefoniprodukter som Skype.

© 2014 HANDYdata